Γαρμπή: “Δεν παρακολουθούσαμε το θέμα αναθεώρησης του χωροταξικού με τις ζώνες ιχθυοκαλλιεργειών”

Σε ερώτηση που τέθηκε αρχικά από τον Θεόφιλο Μιχαλάτο και εν συνεχεία από τους Αραβαντινό, Ζαπάντη στο δημοτικό συμβούλιο, η Αντιδήμαρχος Οικονομικων Σοφια Γαρμπή απαντησε στο αν υπάρχουν από το 2011 επιστημονικοί συνεργάτες – σύμβουλοι οι οποίοι να παρακολουθούν το χωροταξικό στο Ιόνιο αναφορικά με τις ζώνες ιχθυοκαλλιέργειες.

“Δεν υπάρχει κάποιος να παρακολουθεί το θέμα”,  και ούτε τόνισεο Δημος εχει εξειδικευμενη υπηρεσία για αυτό το αντικείμενο! Γι’ αυτό και είμαστε σε συνεννόηση με την περιφέρεια και τις υπηρεσίες που είναι καθ’ ύλην αρμόδιες, ώστε να διευθετηθεί”.