Γιώργος Ποταμιάνος: Που θα βρίσκονται αύριο οι κουμπαραδες για το Παιδιατρικό του Νοσοκομειου

Αγαπητοί,

Αύριο καθαρή Δευτέρα οι κουμπαράδες για το Παιδιατρικό θα βρίσκονται:

Αγία ευθυμία.
Κουνόπετρα, πετανοί (περιοχή παλικής).
Αγία ευθυμία.
Καφέ Μαρίνα (στα Κουρκουμελάτα).
Ταβέρνα Κούτουπας (στις άμμες) .
Σκάλα.
Φισκάρδο.
Εστιατόριο DECO Σάμη.

Θα ήθελα να κατανοήσετε ότι είναι η τελευταία ημέρα της προσπάθειας, γι’αυτό πράξατε τα δέοντα.
Το νοσοκομείο μας χρειάζεται.

7:15 ξεκινάει και η προσπάθεια SEA TO SKY τρέχοντας από τον κούταβο στο μεγάλο βουνό.

Ευχαριστώ

Γιώργος Ποταμιανος