Πάτρα – Σάμη – Ιθάκη
Εκ νέου προκήρυξη διαγωνισμού και επιδότησης για την επόμενη χρονιά!

https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A996%CE%9D4653%CE%A0%CE%A9-%CE%A5%CE%A5%CE%94?fbclid=IwAR0AjL7bkxm2lR7ZichyhpIoZbzyNYx0-rjuxABxqkObpbvexu8lwXcrwJg

Από το fb Κεφαλονιτες Καραβολατρες