Ημερίδα «Έμφυλη Βία & Στερεότυπα» στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου

Ημερίδα «Έμφυλη Βία & Στερεότυπα» στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Συγχαρητήρια στο Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Αργοστολίου για τη δράση του, τις κ.κ. Anastasia StrakatouΦωτεινή Φωη και Eleni Gasparatou για την ενημέρωση, τους Εκπαιδευτικούς του τμήματος και ιδιαιτέρως την κ. Stamo Augoustatou για αυτή την πρωτοβουλία.

#dmc #ionio Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Αργοστολίου

Από το fb της Regina Baltsavia