Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε γρήγορα, ευχαριστώ τον πρόεδρο του Σταυρού Δ.Δέτσιμα, το Δ.Σ. Α. Τύπα και την επαγγελματία οδηγό κα Πραξία Καραγιώργου για την άμεση ενημέρωση.

Θανάσης Λιβιτσανης

Έπαρχος Ιθακης