Και επειδή δεν πρέπει να ξεχνούμε και την Ιθάκη μας… στο πλαίσιο του υποέργου της συντήρησης των μεταβυζαντινών ναών εγκαταστάθηκε το συνεργείο συντήρησης. Σε λίγες ημέρες θα έχουμε και τα πρώτα αποτελέσματα. Εν αναμονή λοιπόν…

Η γενικότερη συμβολή στο έργο της Υπηρεσίας από πλευράς του Δημοτικού Συμβουλίου και του Δημάρχου, Stanitsas Dionisis, είναι πραγματικά συγκινητική…

Από το fb του Grigoris Grigorakakis