Ιθάκη: Εργασίες για την καλύτερη ποιότητα νερού (pics)

Αντικατάσταση μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης και μεμβρανοδοχείων στο εργοστάσιο αφαλάτωσης αξίας 49.000 ευρώ για καλύτερη ποιότητα νερού.
Συνεχίζουμε!!!!!

Διονύσης Στανίτσας

Δήμαρχος Ιθάκης