ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΜΑΡΜΑΚΑ
Άρχισε η προετοιμασία του δρόμου του Μάρμακα και συγκεκριμένα στο τμήμα Παναγιά – Λάκκος. Η τσιμεντόστρωση που θα ακολουθήσει πρόκειται να καλύψει ολόκληρο το ανηφορικό – δύσκολο κομμάτι. Στη συνέχεια θα γίνουν εργασίες βελτίωσης του δρόμου από το Λάκκο μέχρι του Ρομποτή.
Σ Υ Ν Ε Χ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε !!!!!!!!

Διονύσης Στανιτσας

Δήμαρχος Ιθάκης