Ευχαριστώ τους υπαλλήλους του Αυτοτελούς Τμήματος Ιθάκης που καθαρίσαμε από πέτρες τον δρόμο των Καθαρών, εν όψει του πανηγυριού του Δεκαπενταύγουστου στην Ανωγή.

Ήταν μια εθελοντική πρωτοβουλία και προσπαθήσαμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν να καθαριστεί ο δρόμος για να αποφευχθούν ατυχήματα.

Από το fb του Σπύρου Τσιντηλα