Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση καθαρισμού-ανάδειξης-σηματοδήτησης των μοναπατιων της Ιθάκης.
Το επόμενο διάστημα ξεκινά η δευτερη φάση που αφορά το υπόλοιπο των μονοματιων καθώς και ειδική εφαρμογή για την ανευρεση τους μεσω ίντερνετ καθώς και ενημερωτικό φυλλάδιο.