Τσιμεντόστρωση δρόμου Νηπιαγωγείου Πλατρειθια από το έργο Τσιμεντοστρώσεις Β.Ιθάκης.Συνεχίζουμε!!!!

Διονύσης Στανίτσας

Δήμαρχος Ιθάκης