Ξεκίνησε η τσιμεντόστρωση του πάρκινγκ στη θέση Μητρόπολη που θα δώσει πολλές θέσεις πάρκινγκ στο βαθύ.