Αυτοψία σήμερα στο υδατορέμα των Φρικών με πολίτες της Βορείου Ιθάκης και την Πρόεδρο της κοινότητας Πλατρειθιά Ζαχαρένιας Γαβρίλη. Εξετάστηκαν προβλήματα που δημιουργούνται από την επικινδυνότητα των δέντρων που βρίσκονται στο ρέμα και στο δρόμο εκτός του ρέματος. Οι λύσεις δύσκολες, αλλά αναγκαίες.

Από το fb του Θανάση Λιβιτσανη