Στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης-επιμόρφωσης το ΔΙΕΚ Νοσηλευτικής του Γ.Ν. Κεφαλλονιάς- Κέντρο Εκπαίδευσης- πραγματοποίησε ένα ακόμα εξαιρετικό σεμινάριο πάνω στην εκμάθηση Α Βοηθειών για ομάδα εργαζομένων στα Ιχθυοτροφεία Κεφαλλονιάς με εισηγητή τον κ.Τ.Ζαπάντη ,Γιατρό Χειρούργο του Γ.Ν.Κεφαλλονιάς και τον Δ/ντή του ΙΕΚ και υπεύθυνο του Κέντρου Εκπαίδευσης -πιστοποιημένου εκπαιδευτή-Σ. Σακαλη ύστερα από σχετικό αίτημα και έγκριση του Διοικητή του Νοσοκομείου μας κ. Ν. Βιβλάκη έτσι ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να καταστούν ικανοί στην αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας που άπτονται στο αντικείμενο των Α Βοηθειών στο χώρο εργασίας τους Παρόντες ο Υποδιοικητής του Γ.Ν.Κεφαλλονιάς και Διοικητής του Μαντζαβινάτειου Νοσοκομείου κ.Δ.Δημουλιός ο Δ,ντής Διοικητικού του ίδιου Νοσοκομείου κ.Γαβρίλης και η κ.Αγγελική Λαδά, Υπεύθυνη Ποιοτικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Επιχείρησης

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σ.ΣΑΚΑΛΗΣ (Μcs Διοίκησης Υπηρ.Υγείας)