Μία γεύση για το επόμενο τριήμερο…Ευεργετικό το νερό αλλά πολύ επικίνδυνοι οι κεραυνοί.Απειλητικό το χαλάζι για τις καλλιέργειες.

Από το fb του Κεφαλονίτη μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια