Καμιναράτα: Επισκευάζεται το πρώην δημοτικό σχολείο(pics)

Σε συνεργασία με την επιβλέπουσα μηχανικό των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεφαλονιάς κα Μπενετάτου Ελένη ,Πολιτικό Μηχανικό και με τον Ιδιώτη Πολιτικό Μηχανικό Κο Κουράκο Γεώργιο ο Πολιτιστικός Σύλλογος ξεκινάει την διαδικασία επισκευής και αποκατάστασης των Ζημιών του πρώην Δημοτικού Σχολείου Καμιναράτων.

Από το fb του Αετού Καμιναρατων