Αναλυτικά οι σταυροί των υποψηφίων στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στον σύλλογο Καμιναράτων ‘’ΑΕΤΟΣ’’

Ψήφισαν 64 μέλη 0 άκυρα 0 λευκα.

1)Σταθάτος Διονύσιος 50 ψήφοι (Πρόεδρος)
2)Μαρούλη Γεωργία 48 ψήφοι (Αντιπρόεδρος)
3)Διονυσάτου Μαρία 23 ψήφοι (Γενικός Γραμμ)
4)Τρωιάνου Μαρία 17 ψήφοι (Κοσμήτορας)
5)Μαρούλης Θεοδόσιος 11 ψήφοι (Ταμείας)
6)Φωτινίδου Βρισηίδα 10 ψήφοι (1,Αναπλ.)
7)Βασιλάτου Χρυσούλα 10 ψήφοι (2,Αναπλ)
8)Φανός Νικόλας 7 ψήφοι
9)Φανός Μιχάλης 7 ψήφοι