Συγχαρητήρια στον πρόεδρο μας για την οργάνωση της πρώτης λαϊκής συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στο χωριό μας.
Η ανταπόκριση από τον κόσμο ήταν θετική και η κουβέντα εποικοδομητική.
Τέθηκαν τα προβλήματα του χωριού μας, ιδέες, απορίες, απόψεις και προτάσεις μέσα από έναν ευγενή και δημοκρατικό διάλογο.
Ο σύλλογος μας ο δηλώνει παρών σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η κοινότητα να αναζητά λύσεις και απόψεις στα καθημερινά προβλήματα μέσο της λαϊκής συνέλευσης.
Είμαστε κοντά στον πρόεδρο μας σε ότι μας ζητηθεί, είμαστε κοντά σε έναν άνθρωπο όπου από τις πρώτες ώρες έδειξε την αγάπη και την θέληση να δημιουργήσει.
Συγχαίρουμε και ευχαριστούμε τον πρόεδρο μας για την ευγενική κίνηση που κάνει κάθε μήνα να αφήνει το μιστό του προέδρου στο σύλλογο ‘ΑΕΤΟ’και ο σύλλογος κατεπέκταση σε όλο το χωριό.
Έχουμε βάλει από κοινού σύλλογος και κοινότητα ψηλά τον πήχη για διάφορες εκδηλώσεις και δράσεις που θα γίνουν στο χωριό μας.
Σας θέλουμε όλους κοντά, όλοι ενωμένοι θα φέρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.

Αετος Καμιναρατων