Προχθές με το πολύ κρύο κοντά στις ανάγκες των χωριών ΤΚ. Θηναιας είχαμε κατωλισθήσεις σε Επαρχιακό καθαρισμός σε φρεάτια και αγροτικούς δρόμους. ..

Παναγής Κωνσταντάτος

Πρόεδρος Τ/Κ Θηναίας