Κάτι …κινείται στις Κεραμειές! (pics)

Επιτέλους είδαμε κάποια κίνηση στις Κεραμειες

Αποκαταστάθηκαν τα φρεάτια και ο γύρω χώρος του γηπεδου
Ελπίζουμε να υπάρχει συνέχεια!!!!!!

Από το fb του Α.Ο Φωκάτα