Α   Π   Ο   Φ   Α   Σ   Η      20/2021        

ΘΕΜΑ : « Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στην Εθνική οδό Ν. 50 (Σάμης-Αργοστολίου) ».

Ο  ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

α)  Του  άρθρου  8  Ν. 2800 / 2000  « Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υ.Δ.Τ. » .

β)  Των  άρθρων  3  παρ. 2 ,  4  παρ. 3 , 19  παρ. 3  και  52   παρ. 2 του Ν. 2696/99(Α-57)

«Περί  Κυρώσεως  του  Κώδικα  Οδικής  κυκλοφορίας » ,όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει   με το άρθρο 48 Ν. 4313/2014.

γ)  Του  άρθρου  33  παρ.5  του  Π.Δ. 14 / 2001 « Οργάνωση  Υπηρεσιών  Ελληνικής

Αστυνομίας  » .

δ)  Των  άρθρων  31 κ.ε.  του  Π.Δ. 161 /88  « Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών  Ελληνικής

Αστυνομίας  » .

ε)   Την υπ’ αριθμ’  7.752.555  από  24-11-2021 Σηματική   Αναφορά του Τμήματος

Τροχαίας  Αργοστολίου.

στ) Την υπ’ αριθμ’ 2501/15/98   από 25-11-2021   Αναφορά του Τμήματος

Τροχαίας  Αργοστολίου.

 

και αποσκοπώντας στην εξασφάλιση της ομαλούς  και ασφαλούς διεξαγωγή της κυκλοφορίας, καθώς  και  στην αποφυγή ατυχημάτων

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο 

Την προσωρινή διακοπή του μέτρου της απαγόρευσης της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην  Εθνική Οδό Νο 50 (Σάμης-Αργοστολίουυ) και συγκεκριμένα στο 5ο χιλ. αυτής, λόγω  ακινητοποίησης στο σημείο Φορτηγού Ρυμουλκού Οχήματος, από σήμερα μέχρι και την απομάκρυνση του οχήματος από το σημείο και την αποκατάσταση βατότητας της οδού.

 

 

Άρθρο 2ο  

Η  κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται  ως ακολούθως:

– Μέσω της Ε.Ο. Αργοστολίου-Αγκώνα-Διβαράτων.

– Μέσω της  Δημοτικής Οδού Αργοστολίου-Διλινάτων-Φάλαρης-Διβαράτων.

 

Άρθρο 3ο

Η παρούσα ισχύει:

– Από τη δημοσίευση της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/99 περί ΚΟΚ και την ανάρτηση της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010.

Άρθρο 4ο

Οι  παραβάτες της παρούσας  διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις  διατάξεις του Ν. 2696/99 « Περί Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας » όπως  τροποποιήθηκε –αντικαταστάθηκε και ισχύει με τους Ν. 3542/2007 και Ν. 4313/2014, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις .

Άρθρο 5ο

Η εκτέλεση της παρούσας ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αργοστολίου και στο Αστυνομικό Τμήμα Σάμης, με μέριμνα των οποίων να τοποθετηθεί η απαιτούμενη οδική σήμανση (ρυθμιστική –πληροφοριακή) και να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα που απαιτούνται για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή κυκλοφορίας των οχημάτων και την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων.

Άρθρο 6ο

Με την παρούσα εξουσιοδοτούνται οι Διοικητές του Τ.Τ. Αργοστολίου και του Α.Τ. Σάμης, για την κατά την κρίση τους λήψη πρόσθετων έκτακτων μέτρων κυκλοφοριακής ρύθμισης απαιτηθούν.

 

Α΄ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

  1. ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
  2. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΑΜΗΣ
  3. ΚΕΝΤΡΟ R/T                                                                                 Ο  ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Β΄ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ                        Γεώργιος Δ. ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ

  1. Γ.Π.Α.Δ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                              Αστυν. Διευθυντής 
  2. Γ.Π.Α.Δ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ/                

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ

                              

  1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ                        

      ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ 

  Δ/νση Μεταφορών  & Επικοινωνιών 

  1. ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
  2. ΔΗΜΟ ΣΑΜΗΣ
  3. ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ/ΚΩΝ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ
  4. Παρ’ ημιν βιβλίο αποφάσεων ρύθμισης κυκλοφορίας                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προηγούμενο άρθροΣυγκλονίζει ο θάνατος 40χρονου από κορωνοϊό
Επόμενο άρθρο“Φουλ” στα αντισώματα ο Έπαρχος Ιθάκης (εικόνα)