Σπεύδουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και εναέρια μέσα