Και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή της Παλιάς Σκάλας

Περισσότερα σε λίγο