Αναγνώστης μας ενημερώνει ότι το δρομολόγιο για Πάτρα του “Κεφαλονιά” δεν εκτελέστηκε παρόλο που επίσημη ενημέρωση δεν είχε