Κεφαλονιά: Η εορτή του Ακάθιστου Ύμνου στη Μονή Σισσίων (εικόνες)

Η εορτή του ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ

Πλούσια τα ελέη σου κύριε

Βοήθεια η Χάρη τής Παναγίας Σισσιων