Διακοπή κυκλοφορίας δρόμος Σάμης πυργι. Έχει κοπεί ο δρόμος, σοβαρό πρόβλημα

Από το fb του Προέδρου του Πυργίου Γεράσιμου Παπαδάτου

Ο δρόμος χθες έκλεισε. Ιδιαίτερη προσοχή στους οδηγούς