Κεφαλονιά: Μάθημα από τον πάτερ Βασίλη Παυλάτο στη Μονή του Αγίου Ανδρέα για το πως γίνεται το Πρόσφορο (εικόνες+βίντεο)

Σήμερα Στο Μοστηρι του Αγίου Ανδρέα στα Περατατα

Ο παπάς Βασίλης Παυλάτος

Μας έκανε μάθημα πως γίνεται το Πρόσφορο που πάνε στην εκκλησία

Που το δίνει ο Παπας Αντίδωρο