Κεφαλονιά: Πρόσληψη στο Νοσοκομείο-Δείτε για ποια ειδικότητα (προκήρυξη)

Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ