Κεφαλονιά: “Ο μπάρμπας Σταυρογεράσιμος από τα Τζαννάτα”

Ανάρτηση από Βοήθεια ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Κεφαλονιάς βσσ

20 Μαϊου 2022.Ο μπάρμπας Σταυρογεράσιμος…..η απλά μπάρμπα Σταύρο όπου πολύ το γνωρίζουν….έχει φτάσει τα 91χρόνια…

Posted by Βοήθεια ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Κεφαλονιάς βσσ on Friday, May 20, 2022