Τόσα πολλά άγρια άλογα σε αυλή σπιτιού στην Πάστρα…..

Από το fb του

Petros Totolos