ΠΡΙΝ ΛΙΓΟ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΤΗΣ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ !!!!

Από το fb του

Gerasimos Pefanis