Τρύγος σήμερα
και αφού ο παλιός συναιτεριστής δήμαρχος
παρέδωσε την εξαιρετική φετινή παραγωγή στο συνεταιρισμό ρομπόλας ακολούθησε τρικούβερτο τραπέζι στο κτήμα

Από το fb του

Evangelos Evangelatos