Στο δρόμο για τη Σαμη.
Αλίμονο σε αυτούς που θα περνάνε τη ώρα που θα πέφτουν.
Ας γίνει κάτι τώρα πριν είναι αργά.
Είναι εντελώς σαθρά.

Από το fb του Kwstas Diakatos