Κοινή εμφάνιση Ματιάτου-Παρίση-Δρακουλόγκωνα-Για ποιούς λόγους;

Την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018 στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» συνεδρίασε, σε πλήρη απαρτία και με διευρυμένη συμμέτοχη Φορέων, το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο του Δήμου μας, για τρία πολύ σημαντικά και επίκαιρα θέματα:

  1. Μέτρα ενίσχυσης του μηχανισμού δασοπυρόσβεσης και δράσεων πυροπροστασίας
  2. Ενημέρωση για το Σχέδιο Δράσης Οργανωμένης Απομάκρυνσης Πολιτών Δήμου Κεφαλλονιάς
  3. Συντονισμός σε τοπικό επίπεδο για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμυρικά φαινόμενα

Το πρώτο θέμα, αφορούσε το καλύτερο συντονισμό, αναβάθμιση και ενδυνάμωση όλου το μηχανισμού του Δήμου σε επίπεδο σχεδιασμού, μέσων, ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και  δράσεων πυροπροστασίας, όχι μόνο για την φετινή περίοδο που άλλωστε πλησιάζει προς το τέλος της, αλλά κυρίως για την επομένη αντιπυρική περίοδο, επειδή πολλές από αυτές τις ενέργειες δύναται από τώρα να δρομολογηθούν.

Το δεύτερο θέμα αφορούσε την παρουσίαση της δομής και των ενεργειών των εμπλεκόμενων Φορέων της δράσης της Οργανωμένης Απομάκρυνσης Πολιτών, από περιοχή που εκτιμάται ότι απειλείται από εξελισσόμενη ή επικείμενη δασική πυρκαγιά.

Το τρίτο θέμα αφορούσε το συντονισμό των εμπλεκόμενων Φορέων σε επίπεδο Δήμου για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμυρικά φαινόμενα, εξ αιτίας των αλλαγών στις αρμοδιότητες που έχει επιφέρει ο νέος νόμος για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και λόγω του ότι αρχίζει η περίοδος των βροχοπτώσεων.

Στη συνέχεια έγινε αναλυτική και διαλογική συζήτηση, εντοπίστηκαν προβλήματα και ελλείψεις, καθώς και καθορίστηκαν οι ενέργειες που θα πρέπει να προβεί  ο κάθε εμπλεκόμενος Φορέας για την ενίσχυση του μηχανισμού του.

Επίσης, ψηφίστηκαν προτάσεις προς τα αρμόδια Υπουργεία για βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου και την αύξηση της χρηματοδότησης, για εκπόνηση  μελετών και εκτέλεσης αντίστοιχων έργων, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων από δασικές πυρκαγιές και πλημμυρικά φαινόμενα.

Αργοστόλι 13/09/2018

Ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς

Αλέξανδρος Παρίσης