Επεσαν τα πρώτα μπετά για την πεζοδρόμηση της Ριζοσπαστών.Εμφανής η ικανοποίηση τόσο του κ.Κονάδη όσο και του κ.Λυκούδη με την εξέλιξη του έργου παρά τα εμπόδια της Ωκεανίς…….

Από το fb του Premier