Αναλυτικά η κατανομή των κρουσμάτων ανά περιφέρεια: