Κυνηγετικός Σύλλογος Αργοστολίου: Επισκευές στο περίπτερο της Μολού (pics)

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3808116859229502&id=879978965376654&__xts__%5B0%5D=68.ARB7ykRUFqjlVygz9NvdXFMbp28vTY3kXNaKJnmsKDepjEMJ09YKYOM0gQ5UzDg-PEguiabDSYkqFL5PUZUdakBgSiwmBV0EgYQWzx1aGbof2DvYKRQ4tOpHwNXVRQkkTQAL7n01MKEZpYQtjI1E3CeMgL4gpAnrKkzr9qtTI_i8iRhO-l6-7LEXfRjkzovbwPv85rOgytp8LwE5oFz0WTZEjju5RXzQHlYSr4NjFXl9JZ4e1YARYbgu4fQ7-exzslH2uxVn3PjaW5Pl2d5zE01dMsdVNgJy3V1k7qgfF-Z54To-vCZjd_ZlS4gEJuBm8VIyyLw_D1SQQ04l7np0AwpsTQ&__tn__=-R