Κυνηγετικός Σύλλογος Ληξουρίου: Γενική Συνέλευση και Εκλογές νέου συμβουλίου

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Ληξούρι, 01/04/2022
ΛΗΞΟΥΡΙ- ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Αρ. πρωτ: 8 / 2022
ΤΚ 28200
ΤΗΛ: 6972217656
[email protected]
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σύμφωνα με το άρθρο 6 του καταστατικού του Συλλόγου και την αριθμ. 242
/2022 απόφαση Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου :
Συγκαλούμε
Σε Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση των μελών του Κυνηγετικού
Συλλόγου για την 01/05/2022 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 – 11:00 π.μ. που θα
διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημαρχείου Ληξουρίου με τα εξής θέματα :
1. Εκλογή Προεδρεύοντος Γενικής Συνέλευσης
2. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για την διεξαγωγή των εκλογών
3. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2021
4. Έκθεση πεπραγμένων απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και
Ελεγκτικής Επιτροπής
5. Έγκριση Οικονομικού Προϋπολογισμού έτους 2022
6. Γενικά θέματα
7. Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής
Επιτροπής
8. Λήξη Γενικής Συνέλευσης και Αρχαιρεσιών .
Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία κατά την παραπάνω ημερομηνία η
Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το καταστατικό οριστικά στις
08/05/2022 ημέρα Κυριακή την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο και μετά θα γίνει η
διεξαγωγή των εκλογών 11:00 – 13:00 π.μ. .
Τα ενδιαφερόμενα μέλη που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. και
την ελεγκτική επιτροπή θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση και υπεύθυνη δήλωση
του Ν.1599/86 ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του καταστατικού του Κ.Σ. στο
γραφείο του συλλόγου μέχρι την Παρασκευή 22/04/2022 .( Τηλέφωνα
επικοινωνίας Βιτωράτο Χαράλαμπο 6972217656 και Μολφέτα Γεράσιμο
6972909655 ).
‘’ Όλοι οι συνάδελφοι κυνηγοί πρέπει να έχουν μαζί τους το βιβλιάριο θήρας
για να ψηφίσουν . ‘’
ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΟΥ COVID-19.
(ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ, κ.λ.π. )