ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΜΗΣ: Πρόσληψη ατόμου-Τα απαιτούμε δικαιολογητικά

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΜΗΣ     

Διεύθυνση: Σάμη Κεφαλληνίας                                              Σάμη   03/08/2020

Ταχ.Κώδικας: 28080                                                               Αριθ. Πρωτ: 15

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Κος Καλλιβωκάς Ευάγγελος: 6972909630

Κος Βαλλιανάτος Σπυρίδων: 6932541668,

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Σάμης, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του, για την κυνηγετική περίοδο 2020-2021, προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη ενός (1) ατόμου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μερικής απασχόλησης) διάρκειας τριών (3) μηνών, για την παραλαβή και διεκπεραίωση αδειών θήρας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  1. Να είναι Έλληνες πολίτες, να έχουν ελληνική ιθαγένεια και να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
  2. Να είναι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου Λυκείου.
  3. Να έχουν γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.
  4. Να μην έχουν καταδικαστεί σε ποινή που συνεπάγεται κατά το νόμο στέρησης της ικανότητας διορισμού.
  5. Να είναι μόνιμοι κάτοικοι της Διοικητικής Περιφέρειας του Κυνηγετικού Συλλόγου Σάμης.
  6. Να διαθέτουν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου και δικό τους όχημα.

Η πρόσληψη θα γίνει ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες, να δηλώσουν τη συμμετοχή τους, υποβάλλοντας αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά,  ηλεκτρονικά στο

Email: [email protected] μέχρι και την Δευτέρα 10 Αυγούστου 2020.

 

Σάμη, 3 Αυγούστου 2020

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ-ΧΩΡΑΦΑΣ                                   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ