Λίγα χιλιόμετρα χωρίζουν τον Γιώργο από την Πόλη (pics)

Πέρασμα από εμπορικό λιμάνι container συνοδεία του μεγαλύτερου ρυμουρκού σήμερα… (Για να περάσω με ασφάλεια)
Υπέροχοι άνθρωποι παντού, και ένα άγαλμα που του τρέχουν οι μύξες…!
Με χωρίζουν λίγα χιλιόμετρα από την Πόλη…

Ένα πράμα με στεναχωράει μόνο…
Ήθελα τον παππού μου τον Μαρκαντωνάτο εκεί όταν φτάσω να μου πει “μπράβο εγγονέ, είσαι θεριό”

Γιώργος Ποταμιάνος