Ληξούρι: Αύριο οι πιστοί μπορούν να πάρουν τα βάγια από τον ιερό ναό Αγίου Νικολάου στο Ρίφι

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=247275676661739&id=118406666215308&__xts__%5B0%5D=68.ARAyIV6cysji3pT1u9GtPlg6CxNlddssDlwqbk2s0DS-RAoUIxyqo2H8BkSPQNmClCyvhgfFdyMrw_nMnvOBpl37Y0XgRnpcN4wCjXP1cf5Y_Ns2jFFIuxYE6pL3a1jESMqCIcvkpKAi7hIPME4y6iuUZGwqJ1GqNtUzDzMAjyMw8iAnSESDtC5wGXFWy-wkai8W52KI0vyrvEExLaYs4zlOUMqGbySHvQp35sSGfwwD-HWePCE__Va-QnsuRBJLd39xV1VzZ8D_CiAWJ2dmU8z1zDYfiWPrf7ZAB3DNTr-z7IYnQbqYvieDkS45zPMtXf-ISKWetn9sCoWFc_M&__tn__=-R