Με αργό ρυθμό, αλλά σταθερά ξεκίνησαμε κάποιες εργασίες στο χωριό μας. Αυτό γίνεται με την βοήθεια όλων.

Κοινότητα Ριφιου