Ανακοίνωση  αποτελεσμάτων

της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 244 από 08-09-2021

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

που αφορά την εύρεση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης «Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία ΥΠΕΡΙΩΝ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020».

Σε συνέχεια της από συνεδρίασης της Επιτροπής Επιλογής έκτακτου προσωπικού του Υποέργου 1 της Πράξης «Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία ΥΠΕΡΙΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5002228 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020» και κατόπιν διεξαγωγής των συνεντεύξεων των υποψηφίων κοινοποιήθηκε στο φορέα ο τελικός πίνακας συνολικής μοριοδότησης ως ακολούθως:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΑ ΠΑΥΛΑΤΟΥ 246/09-09-2021 Α1
ΜΑΡΙΝΑ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ – ΡΟΥΣΕΛΟΥ 247/10-09-2021 Α1
ΔΑΝΙΕΛΛΑ – ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗ 245/09-09-2021 Α1

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης και μετά από την συνολική μοριοδότηση των υποψηφίων, επιλέγεται αντιστοίχως για τη Θέση  εργασίας, όπως και είχε προσδιοριστεί με την αρ. πρωτ.:244 από 08-09-2021Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η κάτωθι:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Α1 1 (ΥΕ/ΔΕ/ΤΕ) Συνοδός Λεωφορείου για μεταφορά ωφελούμενων ΑΥΓΟΥΣΤΑ ΠΑΥΛΑΤΟΥ

Οι αιτούντες έχουν τη δυνατότητα ασκήσεως ένστασης επί του τελικού πίνακα μοριοδότησης εντός 3 ημερών από την ημέρα της ανάρτησης.

 

 

Η νόμιμη εκπρόσωπος και Υπεύθυνη Έργου

 

Σοφία Μαροπούλου – Ζαφειράτου

 

 

Προηγούμενο άρθροΞενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος: Έγιναν οι εκλογές για τη νέα Διοίκηση-Ο εκπρόσωπος της Κεφαλονιάς
Επόμενο άρθροΚεφαλονιά: Πως θα κυλίσει ο καιρός το επόμενο διάστημα