Ληξούρι: Υψηλό επίπεδο συζήτησης και κατάθεσης προτάσεων για τον τουρισμό (pics)

Αυτήν την ώρα, σύσκεψη για τον τουρισμό στο νεοσύστατο Δήμο Παλικής. Υψηλό επίπεδο συζήτησης και κατάθεσης προτάσεων. Μπράβο στην πρωτοβουλία του Δήμαρχου Γιώργου Κατσιβέλη και του Αρμόδιο Αντιδήμαρχου Γεράσιμου Γαλανού. Εποικοδομητική και εύστοχη και η συμμετοχή του επι κεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Διονύση Αραβαντινού!Παρών και ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Κοινωνικής Προστασίας, Προόνοιας, Δημόσιας Υγείας και Αθλητισμό Νιουάνι Γαλέμπ!

Από το fb του Σπύρου Γαλιατσατου