Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος με εγκύκλιό της, με τίτλο «Περί εξοικονομήσεως ενεργείας», στην τελευταία συνεδρίασής της, καλεί όλους τους ιεράρχες και κληρικούς να λάβουν μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας με βάση την Κοινή Υπουργική Απόφαση για τα «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν σε η χρησιμοποιούνται από φορείς του Δημόσιου Τομέα».

Παρακάτω η εγκύκλιος:

Προς

την Ιεράν Αρχιεπισκοπήν Αθηνών και

τας Ιεράς Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος

Εκ Συνοδικής Αποφάσεως, ληφθείσης εν τη Συνεδρία της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της 11ης μηνός Οκτωβρίου ε.ε., γνωρίζομεν υμίν ότι η Ιερά Σύνοδος, εν τη ρηθείση Συνεδρία Αυτής, επ’ αφορμή και της λεγομένης «ενεργειακής κρίσεως», ήτις προβληματίζει εντόνως τον σύγχρονον κόσμον, απεφάσισεν όπως συστήση υμίν την, κατά την έμφρονα ποιμαντικήν κρίσιν υμών, λήψιν των αναγκαίων μέτρων εξοικονομήσεως ενεργείας εις τους Ιερούς Ναούς και τας Ιεράς Μονάς, τα κτίρια των Γραφείων των Ιερών Μητροπόλεων, των Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων και γενικώς εις τα υπό των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων χρησιμοποιούμενα κτιριακά συγκροτήματα.

Διά την πρακτικήν εφαρμογήν της ως άνω Συνοδικής συστάσεως δύνασθε να συμβουλευθήτε και την επισυναπτομένην υπ’ αριθ. 68315/502/2022 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 3424/2.7.2022) με τίτλον: «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν σε η χρησιμοποιούνται από φορείς του Δημόσιου Τομέα».

Ταύτα γνωρίζοντες υμίν, παρακαλούμεν διά τα καθ’ υμάς.

Εντολή της Ιεράς Συνόδου

Ο Αρχιγραμματεύς

† Ο Ωρεών Φιλόθεος

Προηγούμενο άρθροΚεφαλονιά: Ο απαγχονισμός του Άγγελου Κωνσταντάκη (εικόνες)
Επόμενο άρθρο5 ώρες την ημέρα: Αυτά είναι τα 7 υποχρεωτικά μέτρα της κυβέρνησης για τη μείωση του ρεύματος