Μία εικόνα, χίλιες λέξεις: Τι κάνεις άνθρωπε, πόσο πόνο έχεις ακόμα να σπείρεις…

Τι κάνεις άνθρωπε, πόσο πόνο έχεις ακόμα να σπείρεις…