Μηνυτήρια αναφορά κατά Δήμου και ΕΛΑΣ Κεφαλληνίας για αδράνειά σε παραβιάσεις δικαιώματος ΑμεΑ να μετακινούνται στο Αργοστόλι

07/03/2019: Μηνυτήρια αναφορά κατά Δήμου και ΕΛΑΣ Κεφαλληνίας για αδράνειά σε παραβιάσεις δικαιώματος ΑμεΑ να μετακινούνται στο Αργοστόλι, από το Παρατηρητηρίου Ρατσιστικών Εγκλημάτων.
ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/Τ.Κ.Ζ.Α.Ρ. ΚΑΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ
7Μαρτίου 2019

Κυρίες/Κύριοι

Σας υποβάλλουμε άλλη μια μηνυτήρια αναφορά, στα πλαίσια του προγράμματος του Παρατηρητηρίου Ρατσιστικών Εγκλημάτωνκατά του Δήμου και της ΕΛΑΣ Κεφαλληνίας, η αδράνεια των οποίων επιτρέπει να παραβιάζονται συστηματικά και ατιμώρητα τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και να καθίσταται η μετακίνηση τους στο Αργοστόλι φοβερά δύσκολη, πέρα από τη δομική ανεπάρκεια πραγματικής προσβασιμότητας που περιγράφεται στο δεύτερο κείμενο.

Παρακαλούνται οι διωκτικές αρχές να λάβουν υπόψη πως φέτος εξετάζεται για πρώτη φορά από τον ΟΗΕ η συμμόρφωση της Ελλάδας με τη  Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες  (https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=46). Στο άρθρο 33 παράγραφο 3 της Σύμβασης προβλέπεται “Η κοινωνία των πολιτών, ιδιαίτερα τα ΑμεΑ και οι οργανώσεις που τα αντιπροσωπεύουν, εμπλέκεται και συμμετέχει πλήρως στη διαδικασία επίβλεψης.” Το ΕΠΣΕ έχει ήδη υποβάλει έκθεση που αναρτήθηκε από τον ΟΗΕ (στο https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRPD/Shared%20Documents/GRC/INT_CRPD_ICO_GRC_33921_E.doc και σε μορφή html στο https://greekhelsinki.wordpress.com/2019/02/11/1-257/) και θα συμμετάσχει στις σχετικές διαδικασίες αναφέροντας μεταξύ άλλων το πρόβλημα και τις όποιες κυρώσεις επιβληθούν μετά τις επανειλημμένες μηνυτήριες αναφορές του ΕΠΣΕ.

Διαβάστε πιο κάτω τη συνέχεια

07/03/2019: Μηνυτήρια αναφορά κατά Δήμου και ΕΛΑΣ Κεφαλληνίας για αδράνειά σε παραβιάσεις δικαιώματος ΑμεΑ να μετακινούνται στο Αργοστόλι