Μητρόπολη Κεφαλληνίας: Για όσους θέλουν να ενισχύσουν τό  Γενικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

 

AΡΓΟΣΤΟΛΙΟΝ 30/11/2022

 

 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν  Τ Υ Π Ο Υ

ὉΜητροπολίτηςΚεφαλληνίαςκ. Δημήτριοςκαί τό Δ.Σ. τοῦ Γ.Φ.Τ. ἀνακοινώνουνεἰςτόεὐσεβέςπλήρωματῆςΤοπικῆςμαςἘκκλησίας,ὃτιτό  ΓενικόΦιλόπτωχοΤαμεῖο τῆςἹερᾶςΜητροπόλεως, θά βοηθήσει ἒν ὂψει τῶν ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων τό κατά δύναμιν, ὃπως πράττει κατ΄ ἒτος, πάσχοντας ἀδελφούς μας.

Ὡς ἐκ τούτου οἱ δυνάμενοι νά ἐνισχύσουν τό Γενικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας εἰς τό ἒργον του, δύνανται νά προσέρχονται εἰς τά Γραφεία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί νά προσφέρουν οἰκονομικῶς, κατά δύναμιν, εἰς τόν Λογιστήν κ. Νεκτάριον Βαλεντήν λαμβάνοντας τήν σχετικήν ἀπόδειξην ἢ νά καταθέτουν εἰς τήν Ἐνθνικήν Τράπεζαν ὑπ΄ ἀριθμ. Λογαριασμόν IBAN GR84 0110 3150 0000 3154 9514 250ΙΕΡΑΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣΓΕΝΙΚΟΥΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥΤΑΜΕΙΟΥ.

 

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ