Σύνοψη Project

Βοηθάμε το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας στην αντιμετώπιση των δυσκολιών που έρχονται με την πανδημία του κορωνοϊού

Περιγραφή

English follows

—————————————————

“Ο άνθρωπος αποκτά το πραγματικό του πρόσωπο θέλοντας να είναι και ασφαλής  και ελεύθερος, ισορροπώντας  την ηθική και τη βιολογική του υπόσταση” 

Γεράσιμος Λυκιαρδόπουλος

ποιητής, δοκιμιογράφος , διανοητής και μεταφραστής.

Το Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς – όπως και τα περισσότερα Νοσοκομεία της χώρας – υποστελεχωμένο, με τεράστιες ελλείψεις σε εξοπλισμό και ιατροφαρμακευτικό υλικό και με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό καταπονημένο και απροστάτευτο, έχει κληθεί να αντιμετωπίσει μια πρωτόγνωρη μάχη που μας αφορά όλους: ήδη το πρώτο κρούσμα κορωνοϊού στο νησί είναι γεγονός. Γι αυτό θέτουμε ως στόχο τη συγκέντρωση 7.000 Ευρώ για την αγορά εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας προκειμένου να βοηθηθεί στην αντιμετώπιση των δυσκολιών που έρχονται. Η επιλογή του εξοπλισμού θα γίνει από τους υπεύθυνους του Νοσοκομείου και περιλαμβάνει ενδεικτικά αναπνευστήρα, μόνιτορ και αναλώσιμα, σε αναλογία με το συγκεντρωθέν ποσό.

Με τη μικρή αυτή χειρονομία θέλουμε να δείξουμε πως η ιδιώτευση και το “ο καθένας μόνος του” μπορεί να σπάσει, όταν συλλογικά παίρνει το πάνω χέρι η αλληλεγγύη και η αλληλοβοήθεια.

Ομάδα διοργάνωσης: Ασημίνα Θεοφιλάτου, Αναστασία Μουντάκη

Εκπαιδευτικοί

—————————————————

“Man shows his true colors when he wants to be both safe and free, by balancing his moral and biological substance”

Gerasimos Lykiardopoulos

Poet, writer, thinker and translator.

Kefalonia Hospital – as most of the hospitals in Greece – is understaffed, with huge lacks in equipment and medical consumables. Its doctors and nurses are overworked and unprotected, yet they have risen to the circumstances and are heeding the call for an unprecedented battle that concerns each and every one of us: the first coronavirus case has been confirmed on our island. In this direction, we have set a goal of 7000 Euro for the purchase of equipment for the General Hospital of Kefalonia in order to help them face the challenges that lie ahead. The equipment shall be selected by the responsible officers of the Hospital and indicatively includes a ventilator, monitor and consumables, depending on the amount raised.

Τhis small gesture is a sign that we can break the barriers of isolation and tear down the motto “each man for himself” when we act collectively, inspired by the principles of solidarity and helping each other.

Organizing team: Asimina Theofilatou, Anastasia Mountaki

Secondary Education teachers

Για περισσότερες λεπτομέρειες:

https://www.giveandfund.com/giveandfund/project/Ventilator-Kefalonia?fbclid=IwAR0sxYV8b-UD_E9_07_BK0Kioy8mrm2uO5xllU5uWGuk52wwdEAKU10i4GM