Νέες πλωτές εξέδρες σε Κεφαλονιά και Ιθάκη (Φάρσα, Αντίσαμος & Κιόνι)

Νέες πλωτές εξέδρες εγκρίθηκαν από τους αρμόδιους φορείς, προς τοποθέτηση σε θαλάσσιες περιοχές της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης,   για λογαριασμό δημοτικών αρχών και τουριστικών επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, αποφάσισε την Τοποθέτηση πλωτής εξέδρας συνολικής επιφάνειας  29,55 τ.μ. στη θαλάσσια περιοχή Κιονίου Ιθάκης, για λογαριασμό του κ. Πάντου Κωνσταντίνου του Ιωάννη. Η πρόσβαση στην πλωτή εξέδρα εξασφαλίζεται μέσω ενός γεφυριδίου, ενώ η χρήση της ορίζεται για έξι μήνες ανά έτος, έως τη συμπλήρωση πέντε ετών και εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης της.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων ενέκρινε την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας 12,50 τ.μ. στη θαλάσσια περιοχή “ΛΥΓΙΑ” Φάρσων Κεφαλονιάς για εποχιακή χρήση, για λογαριασμό της Τοπικής Κοινότητας Φαρσών Δήμου Κεφαλονιάς δια του νόμιμου εκπροσώπου της κ. Βασίλειου Βουτσινά.

Τέλος, η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων ενέκρινε την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας 15 τ.μ. στη θαλάσσια περιοχή Αντίσαμος Δημοτικής Ενότητας Σάμης Δήμου Κεφαλονιάς, κατόπιν αίτησης της ενδιαφερόμενης κα. Παναγιώτας Αντωνάτου του Διονυσίου, με σκοπό την εξυπηρέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής

Αναδημοσίευση από www.tornosnews.gr